Beställningsbar öl från lokalsortimentet efter 1 september

Som vi tidigare skrivit så kommer vi inte att erbjuda våra öl i systembolagets nya logistiklösning efter 1 september. Detta då fraktkostnaderna från oss till systembolagets centrala logistiklager i Örebro blir för dyr. Så som nya logistiklösningen är utformad känns det att den kommer vara gynnsam om ens bryggeri ligger i mälardalsregionen/närheten av Örebro, eller om bryggeriet är i en region (större städer) där det finns flera bryggerier. Då kan man tillsammans hitta en fraktlösning som ger rimliga priser. När vi har tittat på den genomgång som ölboggen Portersteken hade om nya och gamla lokalsortimentet så bekräftas detta ganska väl. Se följande grafik som är baserad på innehållet för de Svenska bryggerierna. (Ladda ner som pdf) logistikwide_white_bg-01 (Nedan som pdf)logistik_A3_standing_rings_white_bg-01 Drygt 40% av bryggerierna i listan har valt att stå utanför logistiklösningen, det är ganska osannolikt att detta skulle vara av någon annan anledning än att det är olönsamt att göra så eller att man helt enkelt inte vet – eftersom det inte lämnas ut uppgifter om hur mycket ett bryggeri säljer i logistiklösningen och var denna försäljning är.

För ölentusiaster som brukar beställa hem öl till sitt systembolag, så blir det med andra ord ett sämre utbud av lokalproducerad öl.  Av de 89 Svenska bryggerier i Porterstekens lista så är det öl från  36 bryggerier som ej går att beställa.

Vanliga frågor som vi fått om nya logistiklösningen.

Fråga: Varför är ni inte med i logistiklösningen?
Svar: Eftersom kostnaden för frakt blir alldeles för hög då det är veckoleveranser på några kollin (kartonger) och inte hela pallar som ska skickas från bryggeriet till Örebro (vilket hade gett en mer rimlig kostnadsbild).

Fråga: Kan ni inte samdistribuera med t.ex. bryggerierna i Kristianstad och på så sätt få upp era öl till Örebro?
Svar: Både Kristianstad och städerna i Blekinge är att ses som mindre städer vilket gör att det finns ett färre antal bryggerier än ex.vis i Göteborgsområdet eller nordvästra Skåne. Dessutom så är det ett ganska stort avstånd till Kristianstad (ca 60 km) och även där hade det varit en fraktkostnad.

Fråga: Kan ni inte bara höja priset på ölen så det täcker kostnaderna för frakt till Örebro?
Svar: Det skulle innebära att vi höjer priset även för den öl som säljs lokalt, vilket enligt de generella indikationer som systembolaget gett är kring 95% av systembolagsförsäljningen för ett lokalt bryggeri. Med andra ord så skulle den lokala försäljningen betala frakten för de övriga 5% som beställt ölen ute i landet. Alternativt så skulle man kunna tänka sig att bryggeriet skulle sälja samma produkt i två varianter, detta vet vi inte om systembolaget skulle godkänna. Dessutom skulle det innebära dubbel hantering och att vi varit tvungna att göra två etiketter – vilket i sig hade kommit med en hög kostnad.

Fråga: Det finns flera rikssträckande alkoholdistributörer/försäljare. Varför använder ni inte er av någon av dessa för  att ta ölen till Örebro?
Svar: I dagsläget använder vi oss inte av någon och det primära med att använda en är att nå ut till serveringsställen och inte som transportör till logistiklösningen. 

Fråga: Jag brukar beställa er öl, kommer det att gå i framtiden?
Svar: Det är svårt att sia om framtiden, vi vill väldigt gärna att vår och andra bryggeriers öl ska vara beställningsbar – det bidrar till ett ökat intresse för öl i Sverige. För vår del så måste det naturligtvis löna sig och det gör det inte i dagsläget. Kanske det blir förändringar i reglerna eller andra möjligheter framöver .Som sagt, det är svårt att sia.

Fråga: Vore det inte bättre att vi som beställer hade betalat en schablonavgift per order?
Svar: Om ölen fortfarande skulle skeppas till Örebro med en sådan metod, så skulle det innebära att Systembolaget hade behövt ha ett system för att distribuera en delmängd av schablonavgiften till de olika bryggerierna för kostnadstäckning av frakt. Känns som ett komplext sätt.
Oavsett så har vi som småskaligt bryggeri ringa/obefintlig möjligheter att påverka eller föra dialog med Systembolaget om förslag till regeländringar.