Glutenfria och glutenreducerade öl från Brygghus 19

Glutenreducerade öl hos Brygghus 19

Utökat antal glutenreducerade öl från Brygghus 19

När vi lanserade vår första glutenfria öl (Innovation) så märkte vi på den återmatning vi fick från glutenintoleranta, intresseorganisationer och de som har valt att reducera sitt glutenintag; att det fanns ett stort intresse och ofta en avsaknad av information kring glutenfri öl. I bryggeriet så har vi tagit ett beslut att successivt gå över och glutenreducera alla de av våra öl som inte innehåller vetemalt (i dagsläget har vi bara vetemalt i vår hallonveteöl Raspberry Pink).

Eftersom övergången är successiv så kommer det att vara en period då det finns både glutenreducerade och icke glutenreducerade varianter av våra öl. För att göra det lättare att veta om ett öl är glutenreducerat för de som köper en Brygghus 19 öl, så har vi sammanställt en tabell där ”Bäst Före” märkningen visar om den är glutenreducerad.

Glutenreducerad eller glutenfri?

Gränsvärden för glutenfritt har historiskt reviderats. Vid den senaste sänkningen av gränsvärdet för glutenfritt så gick man från 200 ppm till 20 ppm, med andra ord en drastisk sänkning. Man har även lagt till en definition med gränsvärde för ”mycket låg glutenhalt” som max får ha 100 ppm.

Brygghus 19 använder sig av enzymatisk nedbrytning av gluten, så ölen är gjord på normala ingredienser (kornmalt) och det enzym vi använder har tre syften för oss. Klarningsagent, ölstabilisering/mognad och glutenreduktion. En fördel som vi ser är att vi inte ser något behov att använda PVPP (Polyvinylpolypyrrolidone – populär klarningsagent bland bryggerier) överhuvudtaget i vår bryggprocess.

Våra definitioner

Glutenfri

När vi säger att en öl är glutenfri så innehåller den <20 ppm gluten (i regel så ligger den under 10 ppm baserat på de labbresultat vi får). När vi säger att en av våra produkter är glutenfri så har den genomgått ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) glutentest hos ett ackrediterat laboratorium.

Glutenreducerad

När vi säger att en öl är glutenreducerad så använder vi exakt samma metodik och doseringstabeller som vi gör för den glutenfria ölen. Skillnaden är att vi inte låter ölen genomgå ett ELISA glutentest, då vi vid utförande av dessa labbtester hade varit tvungna att höja priset på ölen. Vi kommer att göra stickprover för att skaffa mer empirisk data även för de glutenreducerade ölen.

Vi kan dock säga det är extremt sannolikt att de av våra öl som vi säger är glutenreducerade skulle komma under gränsvärdet för ”mycket låg glutenhalt” (100 ppm) och vi kan säga att det är mycket sannolikt att den skulle komma under värdena för glutenfri (20 ppm).

Det sagt, så vill vi ändå understryka att vi inte utför labbanalyser för de som vi markerar som glutenreducerade i tabellen nedan.

ÖlsortÖltypSB-länkGlutenfriGlutenreduceradÖvriga kommentarer
FestbockDubbelbockLänkNejJASäsongsbaserad öl
InnovationDubbel IPALänkJA
Passion IPAAm. IPALänkNEJJA
Schmidts LagerDortmunder ExportLänkNEJJAEtikettbyte jämfört med SB bild
Smugglarhamnens PilsnerTjeckisk PilsnerLänkNEJJAEtikettbyte jämfört med SB bild
TrossölAPA/HybridLänkNEJJAEtikettbyte jämfört med SB bild
International HazeNEIPA m. FruktNEJNEJInnehåller laktos
CosmoshakeSyrlig m. TranbärLänkNEJNEJInnehåller laktos
CalifornicationAPALänkNEJJA
Vi har sedan 2020-03-13 uppdaterat denna listan och tagit bort öl som ej längre är i sortimentet.