Brygghus 19 smakpanel

Tack för visat intresse, vi har nu tagit mot mängder av anmälningar till vår smakpanel och kommer inom kort att kontakta de som kommer att ingå i den ordinarie panelen. Detta sker genom 30% val baserat på speciella kompetenser som ni angett, 20% demografisk analys och 40% lottning.

Målet är att vår smakpanel ska vara statisk i både mängd och personer. Dvs att de 25 som ingår i smakpanelen kommer till väldigt stor utsträckning vara samma under 1-2 år framöver.

Vi förstår vi att det finns tillfällen då delar av panelen kan få förhinder att delta. Vid sådana tillfällen så kommer vi att skicka ut inbjudan för att fylla upp platser till övriga som anmält sig till smakpanelen.  Då blir det först till kvarn som gäller

 


smakare_promo-01